Tarieven

Dansseizoen 2023- 2024:

Lidgeld = 20€ (Verplichte verzekering + Twizzit aansluiting + clubbijdrage)

Tarieven / lesgeld :

1u/ week (32 lesweken) : 220€

1u30/week (32 lesweken) : 330€

Pointes 30min. (32 lesweken) = 160€ 

Koppeldans (privé):
Minimum 5 lessen = 250€

G-dans:
Totaalpakket: prijs op afspraak

Dans-teams:

Sweet H-Arts : 550€ / 770€ (1 of 2u techniek)

Young H-Arts : 880€/ 950€ (1 of 1u30 techniek)

H-Arts Compagnie : 950€ / individueel traject

Showteam Hip Hop : 550€ (1u hip hop training + 1u30 team training)

 

Mogelijkheid tot individueel aangepast afbetalingsplan. Uw financiele situatie mag nooit een belemmering vormen tot het deelnemen aan een dansles. Voor meer info hierover: info@huysarts.be

Tussenkomst ziekenfonds krijgt u automatisch na betaling van uw lidgeld.

Kampen: Fiscale attesten verkrijgbaar

INSCHRIJVING

De inschrijving is STRIKT PERSOONLIJK, niet overdraagbaar en pas geldig na betaling van het lidgeld, aangezien aan het betalen van het lidgeld ook de verzekering is verbonden. De datum van de betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

BETALING 

Het lesgeld wordt betaald per discipline voor een heel schooljaar of per lessenreeks. Verzekering en wedstrijdgelden zijn niet inbegrepen. Een aparte lidgeldbijdrage is verplicht (verzekering, twizzit aansluiting, onderhoud en clubbijdrage).

In geval van overmacht behoudt vzw Huys Arts zich het recht voor om zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn de lessen te annuleren. Inschrijvingsgelden zullen in deze gevallen niet terugbetaald worden en blijven persoonlijk en niet overdraagbaar.

Overmacht betekent elke externe en onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de verbintenis onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar van de verbintenis kan verweten worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot

  • Natuurrampen, overstromingen, droogte, aardbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen;
  • Epidemieën en pandemieën (met inbegrip van uitbraken van overdraagbare ziekten en volksgezondsheidscrisissen) die hetzij wel of niet als dusdanig geïdentificeerd, verklaard of aanvaard zijn onder de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving;
  • Terroristische aanvallen, burgeroorlog, burgerlijke commotie, burgerlijke onrust, burgerprotesten, rellen, oorlog, dreiging tot of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, het opleggen van sancties, embargo of het verbreken van diplomatieke relaties, brand, storingen van de communicatielijnen of elektriciteit, of andere rampen;
  • Ondermijning van de rechtsorde voor een periode langer dan 48u waarbij de normale gang van zaken en activiteiten niet kan doorgaan;

Belangrijk.
Pas na betaling van het inschrijvingsgeldgeld is men lid van de vzw Huys Arts. Het lidgeld wordt gestort op de KBC- rekening

  • vzw Huys Arts
  • BE97 7360 7514 4449
  • KREDBEBB

Bij laattijdige betaling kan de toegang tot de les geweigerd worden.

KENNISNAME VAN HET REGELEMENT

Bij de betaling van het lidgeld aanvaardt het lid en/of ouder de bepalingen van het reglement van vzw Huys Arts. Wij raden u ten stelligste aan om steeds de berichten op de website www.huysarts.be te raadplegen.

CONTACT Wilrijk

Huys Arts
Sint-Camillusstraat 25
2610 Wilrijk
+32 478 22 25 04

CONTACT Deurne

Huys Arts
Tirinussstraat 24-26
2100 Deurne
+32 478 22 25 04

BE97 7360 7514 4449

Algemene voorwaarden

Huysregelement

Tarieven

Over ons