Tarieven

Dansseizoen 2022- 2023:

Verplichte verzekering + customer service = 15€

Tarieven :

1u/ week (32 lesweken) : 220€

1u30/week (32 lesweken) : 330€

Pointes 30min. (32 lesweken) = 160€  30min.

Ballet pre professional zondag :
Min. 10 lessen = 290€

Koppeldans (privé):
Minimum 5 lessen = 225€

G-dans:
Totaalpakket: prijs op afspraak

Dans-teams:

Sweet H-Arts : 550€ / 770€ (1 of 2u techniek)

Young H-Arts : 860€

H-Arts Compagnie : 900€

 

Mogelijkheid tot individueel aangepast afbetalingsplan. Uw financiele situatie mag nooit een belemmering vormen tot het deelnemen aan een dansles. Voor meer info hierover: info@huysarts.be

Tussenkomst ziekenfonds : bezorg ons uw attest. 

Kampen: Fiscale attesten verkrijgbaar

INSCHRIJVING

De inschrijving is STRIKT PERSOONLIJK, niet overdraagbaar en pas geldig na betaling van het lidgeld, aangezien aan het betalen van het lidgeld ook de verzekering is verbonden. De datum van de betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

BETALING 

Het lidgeld wordt betaald per discipline voor een heel schooljaar of per lessenreeks. Verzekering en wedstrijdgelden zijn niet inbegrepen.

In geval van overmacht, behoudt vzw Huys Arts zich het recht voor om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de lessen te annuleren. Inschrijvingsgelden zullen in deze gevallen niet terugbetaald worden en blijven persoonlijk en niet overdraagbaar.

Overmacht betekent elke externe en onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de verbintenis onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar van de verbintenis kan verweten worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot

  • Natuurrampen, overstromingen, droogte, aardbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen;
  • Epidemieën en pandemieën (met inbegrip van uitbraken van overdraagbare ziekten en volksgezondsheidscrisissen) die hetzij wel of niet als dusdanig geïdentificeerd, verklaard of aanvaard zijn onder de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving;
  • Terroristische aanvallen, burgeroorlog, burgerlijke commotie, burgerlijke onrust, burgerprotesten, rellen, oorlog, dreiging tot of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, het opleggen van sancties, embargo of het verbreken van diplomatieke relaties, brand, storingen van de communicatielijnen of elektriciteit, of andere rampen;
  • Ondermijning van de rechtsorde voor een periode langer dan 48u waarbij de normale gang van zaken en activiteiten niet kan doorgaan;

Belangrijk.
Pas na betaling van het inschrijvingsgeldgeld is men lid van de vzw Huys Arts. Het lidgeld wordt gestort op de KBC- rekening

  • vzw Huys Arts
  • BE97 7360 7514 4449
  • KREDBEBB

Bij laattijdige betaling kan de toegang tot de les geweigerd worden.

KENNISNAME VAN HET REGELEMENT

Bij de betaling van het lidgeld aanvaardt het lid en/of ouder de bepalingen van het reglement van vzw Huys Arts. Wij raden u ten stelligste aan om steeds de berichten op de website www.huysarts.be te raadplegen.

CONTACT

Huys Arts
Sint-Camillusstraat 25
2610 Wilrijk
+32 478 22 25 04

BE97 7360 7514 4449

Algemene voorwaarden

Huysregelement

Tarieven

Over ons