Algemene voorwaarden

DANSLESSEN/STAGES/WORKSHOPS

Wanneer u deelneemt aan danslessen/stages/workshops van vzw Huys Arts gelden volgende algemene voorwaarden:

TOEGANG De ouders/begeleiders kunnen  niet wachten in de wachtruimte. Enkel dansers kunnen in de studio’s binnen. We verzoeken u om uw danser buiten op te wachten.

Dansers boven de 12 jaar en ouders of begeleiders van zowel oudere als jongere dansers dragen steeds een mondmasker bij het binnen gaan van de studio’s.

BETALINGSINFO
De inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld binnen de 7 dagen na inschrijving.
Bij inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met volgende afspraken:

 • Er is geen terugbetaling mogelijk eens de inschrijving voltooid is, ook niet bij ziekte.
 • Er is geen recht op terugbetaling in geval van overmacht.
 • De les/stage/workshop is niet overdraagbaar.
 • Wij behouden het recht om een les/stage/workshop te annuleren en/of samen te voegen bij onvoldoende deelnemers en dit ten laatste 2 weken voor aanvang van de les/workshop/stage.
 • We rekenen € 10,00 administratiekosten aan voor specifieke facturen, formulieren voor werkgevers of briefwisseling.

In geval van overmacht, behoudt vzw Huys Arts zich het recht voor om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de lessen te annuleren. Inschrijvingsgelden zullen in deze gevallen niet terugbetaald worden en blijven persoonlijk en niet overdraagbaar.

Overmacht betekent elke externe en onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de verbintenis onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar van de verbintenis kan verweten worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot

 • Natuurrampen, overstromingen, droogte, aardbevingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen;
 • Epidemieën en pandemieën (met inbegrip van uitbraken van overdraagbare ziekten en volksgezondsheidscrisissen) die hetzij wel of niet als dusdanig geïdentificeerd, verklaard of aanvaard zijn onder de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving;
 • Terroristische aanvallen, burgeroorlog, burgerlijke commotie, burgerlijke onrust, burgerprotesten, rellen, oorlog, dreiging tot of voorbereiding op oorlog, gewapende conflicten, het opleggen van sancties, embargo of het verbreken van diplomatieke relaties, brand, storingen van de communicatielijnen of elektriciteit, of andere rampen;
 • Ondermijning van de rechtsorde voor een periode langer dan 48u waarbij de normale gang van zaken en activiteiten niet kan doorgaan;

  DE VERZEKERING De deelnemers zijn verzekerd voor alle gebeurlijke ongevallen ten gevolge van activiteiten, voorkomend op het programma en op de (kortste) weg van huis naar de dansstudio en terug. Schade veroorzaakt aan kleding, brillen, uurwerken, juwelen, smartphone, tablet,… alsook schade tengevolge van verlies of diefstal, wordt niet gedekt door de verzekering. Breng geen waardevolle spullen mee!

  BEELDMATERIAAL

  Foto’s en video-opnames van deelnemers genomen tijdens activiteiten kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden maar steeds onder de correcte GDPR maatregelen. De beelden worden gebruikt voor verschillende media (drukwerk, website, sociale media,…). De ouders en meerderjarige dansers gaan hiermee akkoord bij inschrijving.

  CONTACT Wilrijk

  Huys Arts
  Sint-Camillusstraat 25
  2610 Wilrijk
  +32 478 22 25 04

  CONTACT Deurne

  Huys Arts
  Tirinussstraat 24-26
  2100 Deurne
  +32 478 22 25 04

  BE97 7360 7514 4449

  Algemene voorwaarden

  Huysregelement

  Tarieven

  Over ons